• ارسال

  0 مجموع امتیازات

  بسته

  تعاونی میوه و سبزیجات اردستانی

  تهران- تهران بزرگ-منطقه 22 - شهرک گلستان - بلوار امیرکبیر- کدپستی : 1432545

  سبزیجات, سبزی خرد شده, سبزیجات آماده

  کمترین سفارشات: 500/000 ریال

  زمان ارسال: بارچینی , تحویل بارتقریبا بین 2 تا 4 ساعت

  فاصله پوشش داده شده: 10

  نمایش منو
  • ارسال

  0 مجموع امتیازات

  پیش سفارش

  تعاونی میوه و سبزیجات حاجی ارزونی

  تهران- تهران بزرگ- منطقه 22 - شهرک گلستان - انتهای بلوار امیرکبیر-1421755

  سبزیجات, سبزی خرد شده, سبزیجات آماده

  کمترین سفارشات: 500/000 ریال

  زمان ارسال: تقریبا بین 2 تا 4 ساعت

  فاصله پوشش داده شده: 10

  نمایش منو
  • ارسال

  0 مجموع امتیازات

  بسته

  تعاونی میوه و سبزیجات پردیسان

  تهران بزرگ-تهران- منطقه 22 - شهرک گلستان - بلوار امیرکبیر- کدپستی : 1421755

  سبزیجات, سبزی خرد شده, سبزیجات آماده

  کمترین سفارشات: 500/000 ریال

  زمان ارسال: تقریبا بین 2 تا 4 ساعت

  فاصله پوشش داده شده: 10

  نمایش منو
  • ارسال

  0 مجموع امتیازات

  پیش سفارش

  تهیه غذای دریاچه

  تهران-تهران-منطقه22-شهرک گلستان-خیابان میلاد 4- مجتمع کیهان-3

  سالادها, کباب ها, سنتی ایرانی

  کمترین سفارشات: 80/000 ریال

  زمان ارسال: یک ساعت

  فاصله پوشش داده شده: 6

  ارسال رایگان برای سفارشات بیشتراز 1/000/000 ریال

  نمایش منو

  بارگذاری رستوران بیشتر

عضویت در خبرنامه