تماس با پشتیبانی

لطفاً درصورت نیاز به پشتیبانی فنی در بکارگیری امکانات سایت و یا نرم افزارهای موبایل متعلق به سامانه جامع آلفافود با ایمیل واحد خدمات و پشتیبانی شعبه چهارم شرکت مهندسی آلـفا در آدرس : info@alfafood.ir تماس حاصل نموده و درخواست خود را ضمن معرفی کامل و شرح جزئیات امر ثبت نمایید تا در اسرع وقت نسبت به تشریک مساعی و رفع موارد پیش آمده احتمالی اقدامات عاجل و مثمرثمر از سوی کارشناسان واحد ذیربط بعمل آید.       

                                                                                                      با تشکر

عضویت در خبرنامه